• Ľubov Adamečková
   • Ľubov AdamečkováUčiteľ MŠ
   • Mgr. Daniela Amrichová
   • Mgr. Daniela AmrichováUčiteľ MŠ
   • Mgr. Katarína Bačovčinová
   • Mgr. Katarína BačovčinováPsychológ
   • Mgr. Denisa Baranová
   • Mgr. Denisa BaranováSociálny pedagóg
   • Ing. Mária Baranová
   • Ing. Mária BaranováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. EŠ
   • PhDr. Slavomíra Baranová
   • PhDr. Slavomíra BaranováPsychológ
   • Ivana Bebková
   • Ivana BebkováUčiteľ MŠ
    Triedny učiteľ: MŠ C
   • Mgr. Milena Belanská
   • Mgr. Milena BelanskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8. B
   • Mgr. Milota Borguľová
   • Mgr. Milota BorguľováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8. A
   • Mgr. Marta Borovská
   • Mgr. Marta BorovskáŠpeciálny pedagóg
   • Mgr. Peter Borovský
   • Mgr. Peter BorovskýRiaditeľ
   • Mgr. Renáta Brožová
   • Mgr. Renáta BrožováUčiteľ
    Triedny učiteľ: ŠZŠ B7, ŠZŠ B9
   • Mária Brutvanová
   • Mária BrutvanováPomocný kuchár
   • Mgr. Lukáš Bučko
   • Mgr. Lukáš BučkoVychovávateľ
   • Mgr. Valéria Camara
   • Mgr. Valéria CamaraUčiteľ
   • Mgr. Lukáš Cerva
   • Mgr. Lukáš CervaVychovávateľ
   • Mgr. Anna Cvengrošová
   • Mgr. Anna CvengrošováUčiteľ
   • Mgr. Monika Čajková
   • Mgr. Monika ČajkováUčiteľ
   • Mgr. Denisa Čechová
   • Mgr. Denisa ČechováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3. S, 4. S
   • Mgr. Monika Demčáková
   • Mgr. Monika DemčákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: Pr. A
   • Mgr. Lenka Dorošová
   • Mgr. Lenka DorošováUčiteľ
    Triedny učiteľ: Pr. D
   • PaedDr. Zuzana Fabišíková
   • PaedDr. Zuzana FabišíkováZástupca
   • PaedDr. Ondrej Feč
   • PaedDr. Ondrej FečUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. N
   • Marcela Feriančiková
   • Marcela FeriančikováUčiteľ MŠ
    Triedny učiteľ: MŠ S
   • Ľubomír Feťko
   • Ľubomír FeťkoVychovávateľ
   • Marta Gregová
   • Marta GregováVedúci školskej jedálne
   • Ing. Peter Guľaš
   • Ing. Peter GuľašUčiteľ
    Triedny učiteľ: V. G
   • Mgr. Iveta Hambaleková
   • Mgr. Iveta HambalekováVychovávateľ
   • Mgr. Jana Hlubovičová
   • Mgr. Jana HlubovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6
   • Mgr. Tatiana Horská
   • Mgr. Tatiana HorskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6. S, 9. S