• 2. kolo prijímacích skúšok

     • V utorok 18. júna 2019 o 9,00 h. sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na strednú školu pre školský rok 2019/2020, z dôvodu nenaplnenia miest pre žiakov, ktorých môžeme prijať do triedy prvého ročníka Strednej odbornej školy polytechnickej, učebný odbor 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika.

     • Tlačivá na školský rok 2019/2020

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme vám, že do konca augusta je potrebné priniesť do školy už vytlačené a vypísané tlačivá - Súhlas so spracovaním osobných údajov, Dotazník, Prihlášku na stravovanie v školskej jedálni. DOPRAVNÉ - Potvrdenie SAD s návratkou len tí, ktorí bývajú mimo mesta Prešov - POTVRDIŤ AŽ V SEPTEMBRI!!! A priniesť na začiatku školského roka najneskôr do 3. septembra. Všetky tlačivá nájdete na stránke školy. 

      Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy