• Prijímacie konanie do MŠ a ZŠ

     • Vážení rodičia,

      po zaslaní Elektronickej prihlášky dostanete na mail správu s kódom, ktorý si uchovajte pre prípadnú opravu, či doplnenie údajov. Po našom skontrolovaní a spracovaní prihlášky dostanete mailom informáciu, že prihláška bola akceptovaná.

      POZOR!

      To znamená, že prihláška bola spracovaná, ale nie, že dieťa je prijaté. Vaše dieťa bude prijaté až na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktoré dostanete do elektronickej schránky alebo poštou.

      Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020. Termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním (správy, potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) je 14. august 2020.