• Novinky

     • 2. kolo prijímacích skúšok

      V utorok 18. júna 2019 o 9,00 h. sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na strednú školu pre školský rok 2019/2020, z dôvodu nenaplnenia miest pre žiakov, ktorých môžeme prijať do triedy prvého ročníka Strednej odbornej školy polytechnickej, učebný odbor 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika.

     • Tlačivá na školský rok 2019/2020

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme vám, že do konca augusta je potrebné priniesť do školy už vytlačené a vypísané tlačivá - Súhlas so spracovaním osobných údajov, Dotazník, Prihlášku na stravovanie v školskej jedálni. DOPRAVNÉ - Potvrdenie SAD s návratkou len tí, ktorí bývajú mimo mesta Prešov - POTVRDIŤ AŽ V SEPTEMBRI!!! A priniesť na začiatku školského roka najneskôr do 3. septembra. Všetky tlačivá nájdete na stránke školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Utorok 17. 9. 2019
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje