Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

žiadosti o prijatie do MŠ, ZŠ, ŠZŠ môžete podávať elektronicky.  Žiadosť - Prihláška je dostupná v hornom menu. Budeme radi, ak uprednostníte elektronickú formu pred papierovou. Papierová forma je dostupná na stránke školy v časti Vzdelávanie - Informácie pre školský rok 2020/2021.

Po zaslaní Elektronickej prihlášky dostanete na mail správu s kódom, ktorý si uchovajte pre prípadnú opravu, či doplnenie údajov. Po našom skontrolovaní a spracovaní prihlášky dostanete mailom informáciu, že prihláška bola akceptovaná.

POZOR!

To znamená, že prihláška bola spracovaná, nie že dieťa je prijaté. Vaše dieťa bude prijaté až na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktoré dostanete do elektronickej schránky alebo poštou. Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020. Termín na predloženie potrebných dokladov (správy, potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) je 14. august 2020.

 

 

 

 

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: